Quy hoạch - Phát triển

Công bố công khai điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2040 tại đơn vị ở 2.2 thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2024-05-17 14:52:42

Ngày 17/5/2024 Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát ban hành Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2040 tại đơn vị ở 2.2 thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

screenshot_1717661496.png 381.7 KB

LINK TẢI TÀI LIỆU KÈM THEO