Quy hoạch - Phát triển

Công bố công khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

2024-05-23 14:28:13

Ngày 23/5/2024 Ủy ban nhân dân thành phố Bến Cát đã Ban hành Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đất thu hồi của Công ty Sobexco tại phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Tài liệu kèm theo QĐ