Thông tin lĩnh vực y tế

DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG ĐỢT KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2024

2024-03-22 10:52:44

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-PYT ngày 04/01/2024 của Phòng Y tế thị xã Bến Cát về kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kiểm tra ATTP tại 52 cơ sở từ ngày 16/01/2024 đến ngày 02/02/2024. Kết quả có 27 cơ sở vi phạm các điều kiện về an toàn thực phẩm. Trên đây là danh sách các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Bến Cát trong đợt kiểm tra liên ngành về ATTP