Quy hoạch - Phát triển

Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án Trường THPT Chuyên Hùng Vương

2023-12-12 16:00:00

Nội dung thông báo bao gồm: 

1.     Quyết định phê duyệt:  Công văn số 5098/UBND-KT ngày 23/11/2023 của UBND thị xã Bến Cát về việc tổ chức thực hiện hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) dự án Trường THPT chuyên Hùng Vương.

2.     Hồ sơ được phê duyệt kèm theo Quyết định nêu trên bao gồm:

-         Thuyết minh tổng hợp theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án Trường THPT chuyên Hùng Vương.

-         Quy định quản lý theo Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) dự án Trường THPT chuyên Hùng Vương.

-         Các sơ đồ, bản đồ, bản vẽ quy hoạch có liên quan.

3. link tải file thông báo và các nội dung liên quan