Thông tin Giáo dục và Đào tạo

THỊ XÃ BẾN CÁT ĐÓN TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ NĂM 2023

2023-12-28 16:00:00

       Chiều ngày 26/12/2023, Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2023 của thị xã Bến Cát.

       Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Phú Hải - Trưởng phòng GDĐT thị xã, Phó Trưởng ban chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thị xã; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thị xã, của xã, phường; BGH các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã.

       Tại buổi kiểm tra, qua nghe báo cáo, kiểm tra thực tế và đối chiếu với các tiêu chí, quy định hiện hành, Đoàn kiểm tra kết luận: thị xã Bến Cát đã thực hiện tốt công tác duy trì, nâng cao chất lượng PCGD, XMC. Các cấp Đảng ủy, chính quyền luôn quan tâm đến công tác PCGD, XMC, thể hiện ở việc ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo PCGD, XMC các phường có nhiều giải pháp trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thị xã Bến Cát đã quan tâm tăng cường đầu tư kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện chất lượng "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường", bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên; thường xuyên rà soát các điều kiện của PCGD, XMC.

       Đối chiếu với Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và  xóa mù chữ, Đoàn kiểm tra đề nghị công nhận thị xã Bến Cát đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo mức độ: Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập THCS mức độ 3; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

       Thay mặt đoàn, ông Phạm Văn Tích - Phó Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của thị xã Bến Cát thời gian qua. Ban chỉ đạo của thị xã, của xã, phường đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động để mọi người dân nhận thức được giáo dục là trách nhiệm của toàn xã hội. Các thành viên trong Ban chỉ đạo đã phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ. Các nhà trường đã thực hiện đúng quy chế chuyên môn, có những biện pháp tích cực nâng cao chất lượng dạy học, kích thích sự đam mê học tập của học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của quận có trình độ tay nghề vững, chuyên môn nghiệp vụ tốt, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi. Thời gian tới, đề nghị thị xã Bến Cát tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay xây dựng sự nghiệp giáo dục; duy trì kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã đạt được; huy động và quản lý tốt các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng trường lớp học nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học trong giai đoạn hiện nay.

       Sau buổi làm việc hôm nay, Ban chỉ đạo công tác PCGD-XMC của thị xã, của các xã, phường trên địa bàn thị xã sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC để đón đoàn đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

Nguyễn Bão Lộc - Phòng Giáo dục và Đào tạo