Thông tin điện lực Bến Cát

Thông báo mất điện của tuần 9 (từ ngày 26.2 đến ngày 03.03.2024)

2024-02-06 14:20:35

 |  Trong tuần lễ từ ngày 26/02/2024 đến 03/03/2024, Điện lực Bến Cát sẽ tạm thời ngừng cung cấp điện các khu vực sau để thi công bảo trì sửa chữa.
| * Ngày 26/02/2024:
 | * * * Từ  07h30 - 12h30 các khu vực sau:
| -Khu vực khách hàng: Trạm 8 KDC Ấp 5B Thới Hòa, tar5m XLNT Thới Hòa 2 (Bến Cát)
| * Ngày 27/02/2024:
 | * * * Từ  07h30 - 12h30 các khu vực sau:
|  Khu vực các khách hàng: Tân Thuận Hiệp, Mộc Dương, Gỗ M.T, Trời cho Gỗ, Tiến Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Chống Chăn Mừng, Gỗ Việt (Bến Cát)
| * * * Từ  13h30 - 16h30 các khu vực sau:
| -Khu vực khách hàng: Trạm 05, 17, 34 Đình Phú Thuận (Bến Cát)
| * Ngày 28/02/2024:
 | * * * Từ  07h30 - 12h30 các khu vực sau:
| Khu vực khách hàng: Ông giáo, bù no, ấp 4 Chánh Phú Hòa, KDC Mỹ Phước Khánh, Gỗ Gia Bảo (Bến Cát)
| * * * Từ  13h30 - 16h30 các khu vực sau:
| -Khu vực khách hàng: Trạm Ông Hoàng, Hồ Thị Hiên, Be ga 2, Trương Xuân Nghị 4, Việt Hương (Bến Cát)
| * Ngày 29/02/2024:
 | * * * Từ  07h30 - 12h30 các khu vực sau:
| '-Khu vực khách hàng: Trạm 2 KDC Ấp 5A Thới Hòa (Bến Cát)
| * * * Từ  13h30 - 16h30 các khu vực sau:
| '-Khu vực khách hàng: Trạm Tân Định 2-4, Tân Định 2-5(Bến Cát)
| * Ngày 30/02/2024:
 | * * * Từ  07h30 - 16h30 các khu vực sau:
| ' Khu vực các khách hàng: Quốc Thanh, Chín tài, Tấn Thái, Đại phú Sỹ, Xuân Sơn, Indong, Dreamchef, XLNT Thới Hòa, Trạm 1,2,3,4 BW Thới Hòa, khu vực KDC Ấp 5B Thới Hòa, Cậy Thị (Bến Cát)
| * Ngày 03/03/2024:
 | * * * Từ  06h00 - 18h00 các khu vực sau:
|  -Khu vực khách hàng: Một phần  phụ tải ánh sáng sinh hoạt KDC Mỹ Phước 1 và toàn bộ khách hàng sản xuất thuộc KCN Mỹ Phước 1 (Bến Cát)
| * * * Từ  05h00 - 06h00 các khu vực sau:
|   -Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc xã An Điền dọc bên phải đường lộ 7A từ Cổng KCN Rạch Bắp đến vòng xoay An Điền
  Mộ phần khách hàng thuộc xã An Tây, đoạn từ Cổng KCN Rạch Bắp bên trái đường đến ngã 3 Rạch Bắp, từ ngã 3 Rạch Bắp đi hướng DT 744 bên trái đường đến Cổng KCN Việt Hương và KCN Việt Hương (Bến Cát)
 
| * * * Từ  17h30 - 18h30 các khu vực sau:
|   -Khu vực khách hàng: Một phần khách hàng thuộc xã An Điền dọc bên phải đường lộ 7A từ Cổng KCN Rạch Bắp đến vòng xoay An Điền (Bến Cát)

 
 | * * * Từ  05h00 đến 06h00 và từ 17h30 - 18h30 các khu vực sau:
|  -Khu vực khách hàng: Toàn bộ khách hàng thuộc KCN Việt Hương 2, các khách hàng dọc 2 bên đường DT 748 từ vòng xoay An Điền đến ngã 3 Chú Lường và tứ ngã 3 Chú Lường đến ngã tư Thùng Thơ (Bến Cát)