Thông tin lĩnh vực Tư pháp

Về việc thực hiện pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 đối với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bến Cát

2024-02-01 00:00:00

Thực hiện pháp luật trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023 đối với Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Bến Cát