Thông tin lĩnh vực Lao động Thương binh & Xã hội
Bến Cát dự kiến có khoảng 150 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm để tuyển dụng lao động
2024-05-15 00:00:00
Với mục đích nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhận thức của học sinh, sinh viên, người lao động về định hướng nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Cung cấp đầy đủ thông tin về lĩnh vực lao động - việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và thông tin thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động. Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm để lựa chọn việc làm phù hợp, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tạo thu nhập ổn định, UBND thành phố sẽ tổ chức Ngày hội việc làm trong tháng 5/2024