Tin thông báo

Thông báo ! Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi thiết kế, xây dựng video-clip tuyên truyền “Những tấm gương làm theo Bác” năm 2023

2023-03-16 00:00:00

- Tấm gương được xây dựng trong video-clip phải là người thật, việc thật, mô hình hay, cách làm tốt, có địa chỉ rõ ràng, có sức lan tỏa, có ảnh hưởng tích cực với cộng đồng, được địa phương, cơ quan, đơn vị ghi nhận.
- Nhân vật các tập thể, tổ chức, cá nhân điển hình trong video-clip dự thi là những đơn vị trú đóng trên địa bàn thị xã, là những người đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập trên địa bàn; có hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả trong học tập làm theo Bác; có sáng kiến đem lại hiệu quả trong công việc; những nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh; những tấm gương vượt khó học giỏi, làm kinh tế giỏi; những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước...
* Lưu ý: Gương tập thể, cá nhân điển hình được chọn lựa trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể không xây dựng video-clip về các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức của thị xã và các xã, phường.

Tải về Thông báo ! Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi thiết kế, xây dựng video-clip tuyên truyền “Những tấm gương làm theo Bác” năm 2023