Tin thông báo

Thông báo tham gia cuộc thi tuyên truyền về tiết kiệm điện

2024-05-16 11:07:59

Kính gửi: Quý Khách hàng sử dụng điện
Trước tiên, Điện lực Bến Cát chân thành cảm ơn Quý Khách hàng sử dụng điện
đã hỗ trợ, phối hợp với Điện lực Bến Cát trong sử dụng dịch vụ điện trên địa bàn
trong thời gian qua.
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về
việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 – 2025 và các năm tiếp theo;
Căn cứ kế hoạch số 3200/KH-EVNSPC, ngày 19/4/2024 của Tổng công ty Điện lực
miền Nam về việc tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền về tiết kiệm điện”.
Căn cứ kế hoạch số 2060/PCBD-KD+VP, ngày 10/5/2024 của Công ty Điện lực
Bình Dương về việc triển khai các nội dung liên quan đến cuộc thi “Tuyên truyền về tiết
kiệm điện”.
Nay, Điện lực Bến Cát kính mời Quý Khách hàng tham gia hưởng ứng cuộc thi
tuyên truyền về tiết kiệm điện, với nhiều giải thưởng có giá trị và ý nghĩa, cụ thể:
Nội dung: theo bảng phụ lục nội dung đính kèm.
Thời gian: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024.
Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng và chia sẽ về công tác
tiết kiệm điện đến từng Quý khách hàng sử dụng điện và thực hiện theo Chỉ thị số
20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ được tuyên truyền đến khách
hàng sử dụng điện.
Trân trọng./. 
 

Tải về Thông báo tham gia cuộc thi tuyên truyền về tiết kiệm điện