Tin tức

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023

2022-11-28 00:00:00
Trong 02 ngày 24 và 25/11, tại trường Mầm non Hướng Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023 cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; chủ các nhóm trẻ, giáo viên dạy ở các nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn thị xã.

Tap huan chuyen mon cho giao duc mam non.jpg 1.05 MB

Tại lớp tập huấn, các học viên được bồi dưỡng, hướng dẫn các nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022 – 2023 như: Hướng dẫn các tiêu chí chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng, sử dụng công cụ đánh giá thực hiện chương trình giáo dục mầm non; Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non; Giáo dục giới trong các hoạt động giáo dục trẻ mầm non; Bồi dưỡng kỹ năng trong các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non; Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống một số bệnh, dịch thường gặp trong cơ sở giáo dục mầm non; Hướng dẫn giáo viên nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình; Bồi dưỡng năng lực giáo dục cảm xúc cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non; Giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ khuyết tật học hòa nhập tại cơ sở giáo dục mầm non; Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể và cha mẹ trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh dịch bệnh; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Qua lớp tập huấn nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 trên địa bàn.

 

T. NGUYỆT