Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 813/QĐ-UBND 01/04/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Thanh tra tỉnh Bình Dương
2 999/QĐ-UBND 05/04/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương
3 654/QĐ-UBND 21/03/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
4 618/QĐ-UBND 14/03/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương.
5 576/QĐ-UBND 08/03/2024 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.
6 575/QĐ-UBND 08/03/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
7 576/QĐ-UBND 08/03/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
8 618/QĐ-UBND 14/03/2024 Niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương
9 4251/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2024 của thị xã Bến Cát
10 4253/QĐ-UBND 29/12/2023 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của thị xã Bến Cát