Văn bản pháp luật
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Thao tác
1 61/2023/NQ-HĐND 10/03/2023 Về việc bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát liên quan đến các quy hoạch
2 119/UBND-NC 16/01/2023 V/v triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
3 3310/QĐ-UBND 08/12/2022 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Dương
4 3271/QĐ-UBND 06/12/2022 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
5 3124/QĐ-UBND 25/11/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
6 3017/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc niêm yết thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
7 2696/QĐ-UBND 31/10/2022 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
8 2691/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương
9 2514/QĐ-UBND 07/10/2022 V/v công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
10 2340/QĐ-UBND 23/09/2022 Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương