Tin tức

Mỹ Phước ra mắt Câu lạc bộ Thân nhân kiều bào

2022-12-30 00:00:00
Ngày 29/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Phước tổ chức thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Thân nhân kiều bào trên địa bàn phường.

Câu lạc bộ Thân nhân kiều bào phường Mỹ Phước thành lập có 15 thành viên, ông Cao Tấn Bình được chỉ định làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Việc thành lập Câu lạc bộ Thân nhân kiều bào nhằm tập hợp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào và thân nhân kiều bào và là cầu nối kết nối những người thân ở nước ngoài, động viên, khuyến khích người thân đang học tập, công tác ở nước ngoài tham gia đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam; vận động người thân là các chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước công tác, đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của đất nước đồng thời Câu lạc bộ cũng là nơi tổ chức hội họp, sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, xã hội giữa các thân nhân kiều bào, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

 

T. NGUYỆT

CÙNG CHUYÊN MỤC