Thông tin lĩnh vực y tế
blog_thumbnail
Triển khai công tác khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ năm 2024
2023-12-05 16:00:00
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) thị xã Bến Cát, tổ chức khám tuyển sức khỏe NVQS gọi công dân nhập ngũ năm 2024 từ ngày 04/12/2023 đến 18/12/2023.

blog_thumbnail
Tập huấn công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024
2023-12-01 16:00:00
Ngày 30/11/2023 Bs Trần Tuấn Thanh - Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe Nghĩa vụ gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đã triển khai tập huấn công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho thành viên Hội đồng khám và Đoàn khám.