Chính sách xã hội
blog_thumbnail
Đặt stent tim có được hưởng chế độ BHYT?
2023-10-24 16:00:00
Ông Nguyễn Quân (Tây Hồ, Hà Nội) hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đủ 5 năm liên tục trở lên từ năm 2017, nếu đặt 2 stent tim tại bệnh viện đúng tuyến thì có được Quỹ BHYT chi trả không?

blog_thumbnail
Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương
2023-10-17 11:00:00
Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 – 2025 theo Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Bình Dương