Thông tin lĩnh vực Tư pháp
blog_thumbnail
Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn dân cư năm 2023
2023-11-27 16:00:00
Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-HĐPH ngày 10/3/2023 của UBND thị xã Bến Cát về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Bến Cát năm 2023, Phòng Tư pháp phối hợp với Công an thị xã, Trung tâm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Quản lý đô thị tổ chức tuyên truyền tại doanh nghiệp, khu phố, ấp và các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thị xã.