Tin tức
blog_thumbnail
Bình Dương: số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục tăng mạnh
Ngày 04/3, đồng chí Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND Bình Dương chủ trì họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự tại điểm cầu thị xã Bến Cát có đồng chí Nguyễn Trọng Ân – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 20/12/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 5/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 21/12/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 5/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 15/12/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 5/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 16/12/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 5/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 14/12/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 5/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 07/12/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 3/8 xã, phường thuộc vùng cam. 2/8 xã, phường thuộc vùng vàng.3/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 26/11/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 4/8 xã, phường thuộc vùng cam. 2/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 2/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 25/11/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 4/8 xã, phường thuộc vùng cam. 2/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 2/8 xã, phường thuộc vùng xanh.
blog_thumbnail
Cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã Bến Cát ngày 23/11/2021.
Thị xã Bến Cát hiện có 4/8 xã, phường thuộc vùng cam. 2/8 xã, phường thuộc vùng vàng. 2/8 xã, phường thuộc vùng xanh